Contact Us

  • Add:90 Cha Ha Er Road, Nanjing 210003, China
  • Zip:210003
  • Tel:(86 25) 5880 2888
  • Fax:(86 25) 5882 1729
  • E-Mail:enquiry@nanjing-dingshan.com